Flaming Data AdapciakaFacebook AdapciakInstagram NZS UE Katowice    Cena za wyjazd    Adapciak NZS UE Katowice Nad morze Logo

Niezależne Zrzeszenie Studentów UE Katowice
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

ul. Bogucicka 14a
Katowice 40-287
bud. F, pok. 209

Tel: (32) 257 72 19
nzs@ue.katowice.pl

NZS Online:
www.adapciak.com.pl
www.nzs.ue.katowice.pl
info@adapciak.com.pl 

Dane do przelewu
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ul. 1 Maja 50, 40–287 Katowice

Credit Agricole
32 1940 1076 3044 3286 0000 0000

Tytuł : Opłata za obóz szkoleniowy Adapciak 2018
uczestnik imię i nazwisko


Dojście z CNTI do naszego biura w budynku F (wejście od strony ul. Akademickiej) 

Pytaj o wszystko 24/7:

Adapciak Osoba kontaktowa

Kamil Modliński
Tel: 608406691
@: kamil.modlinsk@gmail.com
Adapciak Facebook